вторник, 5 март 2013 г.

Кимерийци и траки.


Не можем да не отчетем, че във визията на гръцкия историк от 1 в. пр.н.е. - 1 в. след н.е. Страбон, присъстват древни спомени от кимерийско-тракийски синтез.  За съжаление за този период няма първоизточници, така че за реконструкцията му трябва да разчитаме изцяло на езикови и донякъде на неясни археологични препратки.

 
 
Първите сведения, които са съвременни на кимерийците, са в асирийските клинописи от VІІІ в. пр.н.е. и те ни очертават т.нар. "исторически кимерийци", чието присъствие е на териториите на т.нар. "Древен изток", т.е. Предна Азия и Месопотамия, а така също на териториите на Мала Азия и Йония.

      Тяхната държава е първоначално на север от Урарту, в Задкавказието, а колко на север е продължавала, можем да съдим от Херодот, който пише за Кимерийски босфор (дн. Керченски провлак) на Меотида (дн. Азовско море).

     На север от Урарту (самоназванието на тази държава, след разчитане на урартските клинописи, се установи, че е Боян) е била областта Гуриана и именно тя е деляла държавата Гамирая от Урарту/Боян . В Гуриана започва инвазията на гимерите.           Не е без значение, че докато кимерийците са хегемон в Мала Азия, т.е. някъде до началото на VІ в. пр.н.е., тракийската държава Фригия е била под тяхно опекунство.

      Крахът на "историческите кимерийци" се оказва и край на Фригия като държава. 

Забележително е, че дори в V в. от н.е. арменския историк Тавстос Бузанд не познава топоним Кападокия, а го именува Гамирка (Агатангелос също упоменава топонима).         През ІV в. от н.е. пък Павел Орозий нарича южното Черноморие от Синоп до Колхида (Лазика): "Кимерийско море". 

 
Въпреки почти двувековното присъствие на кимерийците в Мала Азия, изследователите са затруднени да верифицират къде в Мала Азия е била новата им територия? Не е реално да се смята, че само временно присъствие в Кападокия е довело до съхраняването на името й като Гамирка дори до V в. от н.е. при Бузанд и Агатангелос, очевидно след налагане на кимерийската династия над фригийския цар Гордиас, останал известен в митовете с "гордиевия възел", именно Фригия, която включва и територии от Кападокия, е била ДЪРЖАВНАТА земя на кимерийците. 

 
Дали заради това Страбон свързва кимерийци и траки в общ произход остава предмет на по-нататъшно изледване от учените. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар