понеделник, 22 октомври 2012 г.

Международен хуманитарен форум в Баку, Азърбайджан: 4-5 октомври 2012


   Новата конгресна зала в Баку

        На  4 и 5 октомври 2012 г. в Баку се проведе международен хуманитарен форум с представители от десетки страни на всички континенти в света. Участваха 10 бивши президенти, в това число и трима български. А така също 10 Нобелови лауреати.

                    Бившите президенти на Литва, Естония, Хърватия, Латвия, Румъния, Киргистан и България.

                                  Словото на президента Желев...
                                Словото на президента Стоянов...
                               Словото на президента Първанов
                          В българската делегация влизаха кмета на София, депутати, ректори на университети, представители на БАН, шефа на БТА, Радиото, Атлантическия клуб и естествено представител на институцията Омбудсман..
                             Президента на Азърбайджан Алиев поздрави българските президенти

                       След което думата беше дадена на Нобеловите лауреати и на учените

                      Ректора на НХА проф. Светослав Кокалов
                        и през ноща