понеделник, 14 октомври 2013 г.

Д-р Ст. Младенов. Етимологичен речник, С., 1941 г. Предговор, фототипно.

      


        Д-р Стефан Младенов (15.12.1880-01.05.1963) е един от най-блестящите български езиковеди, световно известен.


       А
втор е на повече от 1100 труда по езиковедски и литературно-исторически въпроси. Изследва историята и етимологията на българския език, съпоставяйки я със славянските и индоевропейските езици.


     

     Проф. Младенов е специалист по сравнителното и индоевропейското езикознание.  
              Той е автор на монографии и учебници.
Роден в гр. Видин. Завършва Висшето училище в София, славянска филология (1902). Специализации във: Виена (1903-1904), Петербург и Прага (1904-1905), Париж и Мюнхен (1911-1912). Доктор по филология в Пражкия университет (1905). Доцент в СУ (1910). Извънреден професор (1916). Редовен професор (1921). Дописен член на БАН (1918). Действителен член на БАН (1929). Ръководител на Катедрата по общо и сравнително индоевропейско езикознание в СУ (1921-1948). Декан на Историко-филологическия факултет (1923-1924). Действителен член на Българския археологически институт (1922). Дописен член на Академията на науките на СССР (1929), на Полската академия на науките в Краков (1929), на Славянския семинар при Кралския колеж на Лондонския университет (1929), на Славянския институт в Прага (1929), на Германската академия на науките в Берлин (1942).


събота, 12 октомври 2013 г.

Откога Бактрия става Балхара?     Региона на Согд, Балх, Тохаристан, Памир и северна Индия е подчинен от българските войски, но едва след като хуните-ефталит на Ирник го завладяват в края на V в. 

    Окупирвайки Персия през 484-488 г. хуните (самоназванието на ефталит е "хион") създават в региона на Бактрия град на името на Балас, прозвището на Ирник...
     През 499 г. Ирник дава на своя зет, персийския цар в изгнание Кавад, "голяма армия" (Прокопий, Йешу Стилит) и Кава
д си връща трона на Персия от брат си Замашп.

   След това през 502/504 г. Кавад воюва с тази армия срещу Византия и едва след това една част от хуните, която не се връща при Ирник, завладява отново териториите на изток от Персия. Числеността им е 20 000 конници (Малала: Στύραξ и Γλώνης).    Това са хората, основали ефталитската династия в горепосочените земи.

         Краят на ефталитите (= авитохоли) идва с появяването за първи път на историческата сцена на тюрките на Истеми, които слагат край на ефталитската държава към 568 г. 


        Тази страна се нарича Бактрия. На древ.персийски Baxtris, на вавилонски Ba-ah-tar, на египетската стела Бентреш, открита в Карнак - Bekhten...

       Въпросът е откога имаме гр. Балх? 

       Има го в арабоезичните източници, но Страбон през І в. го нарича гр. Бактр. 

       Откога Бактр става Балх? 

       За мен е ясно, че българското присъствие в Согдиана, Памир, Тохаристан и северна Индия датира от ок. 80 годишното съществуване на ефталитската династия там (484-568), която налага своя хегемония до 567 г., когато региона е превзет от тюрките на Истеми...


Р.S. - тази статия е конспект към едно по-детайлно изложение на въпроса