петък, 8 март 2013 г.

Дионисий Периегет от ІІІ в. за хуните...Дионисий Периегет (лат. Dionysius PeriegetesIII век) — древногръцки географ от гр. Александрияавтор на географското съчинение «Periegeses», преведено на латински от Присциан.


«Фигурата на цялото Каспийско море, - пише Дионисий Периегет, - представлява закръгляваща се окръжност; него, може би, няма да преплаваш на кораб за три лунни кръга, толкова голям е този труден път. Устремявайки се отново на север, то се съединява с течението на океана... Аз ще разкажа всичко за това, какви племена живеят около него, започвайки от северо-западната му страна. Първите - скитите, които населяват крайбрежието около Кронийското море по устието на Каспийското; след това – унните, а след тях - каспиите, след тях - войнствените албани и кадусии, живеещи в планинска страна; близо до тях - марди, гирканите и тапирите...»
Няма коментари:

Публикуване на коментар