петък, 30 януари 2015 г.

Константин философ (Св. Кирил) като царски пратеник при сарацини и хазари, С., 1933Ю. Трифонов (1864-1949) е автор на над 30 научни труда по езиковедски, теологически,  литературни и исторически проблеми, в чийто брой не се включват многото му рецензии на исторически, езиковедски и литературни трудове от български автори, статии и др. По-важните му изследвания са: "Пространните жития на Кирила и Методия като исторически паметници", "Константин философ (Св. Кирил) като царски пратеник при сарацини и хазари", "Началото на Второто българско царство в нашите истории от втората половина на XVIII в.", "Кога са написани Учителното евангелие на епископа Константина и беседата на Козма Презвитера", "Спомените на П. Р. Славейков за първото му затваряне и за първата му песен против гръцките владици", "Иван Вазов. Живот, произведения и възгледи", "Беседата на Козма Презвитер и нейният автор", "Йоан Екзарх български и неговото описание на човешкото тяло", "Васил Друмев - Климент Браницки и Търновски - дейност и характер" и др.


Няма коментари:

Публикуване на коментар