четвъртък, 22 януари 2015 г.

Защо Ирник е създателя на Велика България?


Никъде византийския летописец Теофан в своята всемирна хроника от ІХ в. не пише, че Кубрат е създал „древна Велика България”. Защо тогава в науката се твърди, че тази упомената от хронистите Теофан и Никифор от ІХ в. „Древна Велика България“, е създадена едва от Кубрат през VІІ в.?

В науката отдавна е посочено, че през ІХ в. Теофан и Никифор, като дават сведения за "древна Велика България", черпят от източник от края на VІІ в., тъй като Теофан преписва дословно и пише, че Боян е васал на хазарите сега. Учените така откриха, че е черпил от източник от края на VІІ в., понеже това, че Боян плаща данък на Азовско море на хазарите, е верно за края на VІІ в., но не и за ІХ в., когато пишат Теофан и Никифор. 

Държавата, която те изписват „древна Велика България”, очевидно е съществувала много преди VІІ в., защото неизвестният автор, от който черпят данни Теофан и Никифор през ІХ в. и който е от края на VІІ в., не може (няма как) да нарече „древна” („стара”) една държава, която е създадена през същият VІІ в., каквато е държавата на Орган и Кубрат. 

         А те, както беше посочено, буквално са преписвали по тази тема от него, т.е. не са я нарекли "древна" (Теофан) и "стара" (Никифор) от позицията на своя ІХ в.! При това - както посочват изследователите - Теофан и Никифор са черпили от този източник от края на VІІ в., независимо един от друг...

Ето защо "древна Велика България" е създадена към 465 г. от Ирник.

2 коментара:

  1. "Ето защо "древна Велика България" е създадена към 465 г. от Ирник."
    Това е сериозно твърдение. Имате ли някакви доказателства и факти в полза на това твърдение, освен горе споменатите думи от преписи?

    ОтговорИзтриване
  2. За да е древна, Стара и велика, следва да е от преди новата ера. Не се знае и кьде е била. Дали в прричерноморието около Кавказ или на планината Имеон

    ОтговорИзтриване