сряда, 25 февруари 2015 г.

Синти-траки и синдо-меоти: ТРАКИЙСКИЯТ ПРОИЗХОД НА КИМЕРИЙЦИ, ХУНИ, БЪЛГАРИ.

         
 Кимерите са строго фиксирано племе още през VІІІ в. пр.н.е. от асирийските клинописи, докато траки е общо име за множество племена. Кимеро-българската същност се случва на Кавказ, там е българската прародина. Завареното балканско население местни траки, от различни племенни общности, стават българи след 680 г. и нямат дотогава българско самосъзнание.

   През VІІ в. арменския географ Анани Ширакаци съставя, на основата на Географията от ІІ в. на Птолемей, един географски атлас на света (Աշխարհացույց), който има много преписи.

Различните варианти на „Ашхарацуйц“ са издадени през 1843 г., но малко преди 1881 г. отец Сукри открива в библиотеката на мхитаристите във Венеция още един списък на Арменската география, който е много по-различен от останалите. Той е почти два пъти по-голям от вече публикуваните през 1843 г. варианти, освен това в него се дават над 300 нови имена на местности в Предкавказието, Задкавказието и Предна Азия. Разширеният арменският вариант е по-пълен като описание на страните дори от запазеният съкратен конспект на самият Птолемей в хронографията на Папа Александрийски.             
Текста на  Աշխարհացույց е издаден през 1881 г. във Венеция. В него има две сведения за един и същи регион:
„А”: „Птоломей нарича този остров Грав. Ръкавите на р. Атл (чети: Волга) след острова отново се съединяват и се вливат в Каспийско море, което отделя Сарматия от Скития. Западно от реката, казва Птоломей, живеят Адон (Udon), Алаидон (Olondae), Сондас (Isondae) и Геруа (Gerrus), едноименни на реки, течащи из Кавказ до пределите на Албания.”
„В”: „Купи-Булгар, Дучи-Булкар, Огхондор-Блкар пришълци, и Чдар-Болкар”... ”се именуват по названието на реки”.
И така, текст „А” служи за шаблон на текст „В”, който отсъства в Географията от ІІ в. на Птолемей. Тоест, тази карта на Предкавказието от времето на Птолемей, е използвана от автора на Арменската география (Ашхарацуйц), за да даде и данни от своето време (VІІ в.), които липсват при Птолемей.

Анани Ширакаци използва същият модел, когато пише, че„Купи-Булгар, Дучи-Булкар, Огхондор-Блкар - пришълци, и Чдар-Болкар”...”се именуват по названието на реки”.
С други думи, имаме уникалната възможност да сравним един регион и населяващите го етноси през ІІ в. от н.е. и през VІІ в. от н.е.
 Сондас (Isondae) са синдите, т.е. синдо-меотите. Упоменати са по тези места още от Херодот през V в. пр.н.е.  Вероятно има някаква връзка между синтите-траки на Балканите и синдо-меотите в Приазовието?

 Едно интересно сведение дава волжко-българският компилативен труд от ХІІІ в. „Барадж тарих“. Според него: „А трябва да се каже, че сеид Якуб така е разказал за далечното минало на племето българи в своя „Кади китаби” („История на България”- бел.ред.), позовавайки се на сведения от „Хазар тарихи” („История на Хазария”) на Абдулах бин Микаил Башту: „...Камирците са клон на синдийците. Те се нарекли така, защото вярвали в легендата, че Всевишния направил тяхната прамайка Камир-Аби от тесто. Камирците толкова я почитали, че кръщавали с нейното име и момченцата” (Джагфар тарих, С., 2005, с. 17).
През 1959 г. в Мадрид бе открит ръкопис от ХІІ в. на андалузкия историк ал-Гарнати, в който ал – Гарнати твърди, че при посещението си през ХІІ в. във Волжка България, е чел някаква българска историческа книга и упоменава, че нейното заглавие е: „История на България” (Абу Хамид ал-Гарнати. Ал-Му`риб ан ба`д аджаиб ал-магриб: „Това прочетох в История на Булгар, преписана от български кадия, който е бил един от учениците на Абу-л-Масали Джувейни...”). Този „български кадия” е „сеид Якуб“, син на Нугман. Ето защо можем да подходим критично към съобщението на „сеид Якуб“, но и да погледнем на него като на извор. Още повече, че началото на „Барадж тарих“ започва с едно странно сведение, което гласи: „Началото на нашите начала е в племената синд и имен” (пак там, с. 14). Това очевидно е най-древната легенда за произхода на българите, съхранена при волжките българи.

Дали действително синдо-меотите са предци на кимерийците?

За родство между тях пише и в изследването си М. И. Артамонов - ,,Киммерийцы и скифы (от появления на исторической арене до конца IV в. до н. э.), Л.: ЛГУ, 1974“.
Във волжко-българският извор имаме сведение, че името на кимерийците произхожда от божеството-прамайка „Камир-Аби“.Съгласно асирийските клинописи, самоназванието на кимерийците е Gamir (ra).
   Сведението във волжко-българският манускрип е уникално само по себе си, защото то свързва произхода на името с хуритското божество „Кумарби“.
Но как е станало това?Кога и как синдо-меоти мигрират на юг от Кавказ, където в обкръжението на народи от хурито-урартската група възприемат култа към старото хуритско божество Кумарби? Нека посочим, че Кумарби е много старо божество, в Урарту се почита неговият син Тешуб, а спомен за Кумарби няма. Тоест, миграцията на синдо-меоти е очевидно много стара и фиксира период преди ІХ в. пр.н.е.

Ако е имало такава миграция на част от синдо-меотите на юг от Кавказ, можем да очакваме, че тя е засечена поне от асирийските клинописи, но такова нещо няма.
Асирийците обаче не са знаели за Черно море, а Херодот сочи полуострова около Синоп като най-ранна локализация на кимерийците.
При Псевдо-Скимн (Ps.-Scymn. 945—952, изд.  Geographi Graeci minores. I. P., 1855. P. 196—237) имаме странно сведение, че Синоп е създаван два пъти.Първо от някакъв Хеброн, а след това от други, при това второто създаване автора отнася към времето на кимерийската хегемония в Мала Азия през VІІ в. пр.н.е., докато първото не става ясно кога е?
И независимо, че Псевдо-Скимн предполага, че първият основател на Синоп е убит от кимерийци, възможно е обратното. Тоест, самото селище Синоп да води произхода си като име от името на синдите и да е заселено много преди гръцката колонизация на Синоп.
Съхраненото име на основателя на Синоп, което е Хеброн, изглежда потвърждава нашето първоначално предположение, че синдо-меоти и синтите-траки, имат общ произход. Но явно този общ произход е отпреди ХІІ в. пр.н.е. Тоест, може да бъде допуснато, че кимерийците по произход са синдо-меоти, т.е. тракийци.
Така се оформя следната картина: около ІХ в. пр.н.е. синдо-меоти мигрират на юг от Кавказ и попадат в обкръжението на народи и езици от хурито-урартската група. По онова време хурито-урартската култура вече е оказала влияние над зараждащата се гръцка теогония и митология, и синдо-меотите около Синоп попадат под култа на божеството Кумарби, което обитава хуритската митологична планина Хундури, населена с кумийци.
Дали наистина самоназванието на кимерийците (в науката все още се използва гръцкото външно име  Κιμμέριοι на този велик народ), което е Gamir (ra), води произхода си от теонима Кумарби, е въпрос, който изисква допълнително проучване.
Т.М.Кузнецова в своята статия „Киммерийская проблема и скифская архаика“ очертава следният кимерийски географско-държавен ареал: „държавата Гамир може да бъде локализирана на териториите между Урарту (Задкавказието) и Боспор Кимерийски (Предкавказието), като в Предкавказието не само традиционно са концентрирани, но и се фиксират от археологията топоними, свързани с кимерийците“.


11 коментара:

 1. Проф. Калин Порожанов: край с. Рупите, Петричко при възвишението Кожух, бяха открити останките от античен град. Но че това е търсеният отдавна град Хераклея Синтика стана ясно от този надпис. Това е писмо на римския император Галерий, датирано от края на 307 и началото на 308 г., до магистратите и членовете на съвета на град Хераклея. В него се казва, че градът на хераклейците е съществувал отдавна, но сега получава статута на град. Тъй като Хераклея се намира в областта, обитавана от синтите, той би трябвало да се идентифицира с известния от античните автори град Хераклея Синтика, чието по-старо тракийско име е Синтия, като главен град на траките синти.
  И името му идва от тракийското племе Синти, живяло тук през VIII в.пр.н.е.?
  – Да, така е. Траките синти са обитавали Средното течение на Струма, заключено между Кресненския и Рупелския проход. Те са известни още на Омир, който ги представя като обитатели на о. Лемнос, в Северна Егеида, в края на ІІ и началото на І хил.пр.н.е. Тукидид поставя синтите преди планината Керкине, която ги отделя от пеоните. А Керкине включва всъщност масива от днешните планини Огражден, Малешевска и Влахина – обитавани от синтите.
  http://www.fakel.bg/index.php?t=4328

  ОтговорИзтриване
 2. При траките като при индоевропейците. Германците са индоевропейци, но не всеки индоевропеец е германец. Българите са траки, но не всички траки са българи. Произходът на германците не е в индоевропейската прародина в Индия, произходът на българите не е на Балканите...

  ОтговорИзтриване
 3. "Кимерите са строго фиксирано племе още през VІІІ в. пр.н.е. от асирийските клинописи, докато траки е общо име за множество племена. Кимеро-българската същност се случва на Кавказ, там е българската прародина. Завареното балканско население местни траки, от различни племенни общности, стават българи след 680 г. и нямат дотогава българско самосъзнание."

  ОтговорИзтриване
 4. Кириле, това за СИНТИ ~ = на СИНДИ - добре! За това и едно дете може да се досети. Но защо в по горния текст не слагаш и думата - "вероятно" ?!?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защото дори и когато се досетиш нещо, то е вероятно да се е случило като факт. Още повече, ако има и основания за подобна вероятност.

   Изтриване
 5. Anna Yanatchkova Значи кимерийците се оказаха траки...
  Харесвам · Отговор · 37 мин.
  Kiril Milchev
  Kiril Milchev Траки е названието на много племена на Балканите, в Мала Азия, по северното Черноморие. Траки не е един народ, така както няма индоевропейски народ, независимо, че има езиковедско понятие индоевропейски езици...Нещо подобно са и тракийските езици, имайки предвид, че дори арменския е мизийски език...Аз никога не съм бил против това българите да имат тракийски произход. Аз съм против тракедонизма, който проповядва, че българи са ония траки, които винаги са си стояли на Балканите. Автохтонната теория има за цел да отрече изобщо късно-античната българска история, представена чрез хуно-българската същност. Нещо повече, произхода на българи и хуни от кимерийците, дава нов поглед на старите възрожденски писания, че българите са кимерийци, понеже потвърждава, че наистина кимерийците се случват като българи на юг и север от Кавказ. Дали кимерийците са по произход траки? Възможно е? В този случай нашето тракийско битие е отпреди 12 в. пр.н.е., когато синтите са се разделили на траки-синти и синдо-меоти...

  ОтговорИзтриване
 6. Pavlina Dimitrova д-р Kiril Milchev :Синти-траки и синдо-меоти: ТРАКИЙСКИЯТ ПРОИЗХОД НА КИМЕРИЙЦИ, ХУНИ, БЪЛГАРИ. Кимерите са строго фиксирано племе още през VІІІ в. пр.н.е. от асирийските клинописи, докато траки е общо име за множество племена. Кимеро-българската същност се случва на Кавказ, там е българската прародина. Завареното балканско население местни траки, от различни племенни общности, стават българи след 680 г. и нямат дотогава българско самосъзнание....

  ОтговорИзтриване
 7. Stanka DobrevaВчера, 15:16


  1
  Отговор

  Щом като твърдите това, защо се конфронтирате с Пламен Пасков и др. които твърдят същото ! ?

  Kiril Milchev8:56
  Понеже, г-н Пасков и тракедонистите около кръга Спароток отстояват, че българи са само ония траки, които вечно са си стояли на Балканите и които имат история до 45 г. от н.е., когато Рим превзема Балканите...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Лъжете, г-н Милчев!
   По-скоро кръгът Пасков-Спароток отстояват тезата, че българи са се наричали самите те, а тираки (траки) ги наричат елините. По същия начин по-късно ги наричат словене, словесни (славяни). Без да има такъв етнос! Отстояват също идеята, че произхождат от Балканите и причерноморието, но заради потопа в Черно море се е наложило да се разделят на изток и по-късно да се върнат. ДНК анализите доказват, че траките са живи на същите ареали. Нима го отричате?

   Изтриване
 8. Поздрави от помаците от тракия, потоп в черно море е имало само в разни писания !

  ОтговорИзтриване