четвъртък, 4 юни 2015 г.

Дедите ми са свещенодействали около Гоце Делчев…
През пролетта на 1897 г. Гоце Делчев открива в родното село на баща ми в Осоговската планина фабрика за бомби. Майстори специалисти са били арменците Киркор и Леон, които от солидарност работят безплатно. Произвеждат се над 1500 бомби различен калибър.

 На плочата пише" Тук под ръководството на Гоце Делчев е действувала работилница за производство на оръжие и бомби."

Ето какво пише и Пейо Яворов по темата: "Още щом стъпва в България като представител на революционното съзаклятие, прямодушния Гоце махва отвратен ръка на всяка дипломация и оставя Гьорча Петров да хитрува с министри и с върховен комитет. А той намира за най-полезно да тича по всевъзможни доставки, да урежда най-далечни преноси и да търси хора, които биха могли да отидат на работа в Македония било като учители, било като друго. Все през това време Гоце влазя в споразумение с арменски революционери, от които иска да му препоръчат някой майстор леяр на ръчни бомби и на разни видове инструменти за разрушително-пакостна работа. Искания майстор се намира и денонощно бълнуваната "фабрика" се урежда. В края на пролетта на 97-а година в пазвата на Осоговските планини между вехтите саблерски колиби пониква и новата сграда на една твърде бърже импровизирана желязолеярница. Дрипави и бледни човешки фигури се мяркат в нея и около нея. Мрачни и съсредоточени, тия хора свещенодействуват."


Имената на арменските майстори бомболеяри Киркор и Леон, ги знам от чичо ми Страхил от Благоевград, който е записал спомените на дядо Илия от Юручката махала в с. Длъхчево-Сабляр, който предоставя своята сушилня за сливи за сграда на фабриката. Бил дигнат допълнително още един етаж, в който спели от 7 до 20 четника, а долу се леели бомбите.

 Когато на 8 октомври 1946 г. българските комунисти-предатели предават на титовия генерал Круица костите на Гоце, за да бъдат дадени на Скопие, дядо Илия бил още жив и казал огорчено: "Тая мръсна работа е дело на пияницата Гошо Тарабата (Георги Димитров), който продава Македония за паница леща по искане на своите господари от Москва".


Дядо Кирил оре нивите на Длъхчево-Сабляр, дъщеря му е сгодена за рода на Илия Юручки, съратник на Гоце Делчев.
Чичо Страхил, учител в Длъхчево-Сабляр и краевед.

Няма коментари:

Публикуване на коментар