сряда, 3 юни 2015 г.

Заветът на Кубрат: СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА. Библиотека за ученика.

Кубрат се родил през 600 година и бил племенник на царя на българите Орган. По онова време царския двор бил в Панония, дн. Унгария, и българите имали обща държава там с тюрките-авари.Но през 618 г. Орган влязъл в спор с аварския каган и понеже му бил заместник в държавното управление, не му мълчал, а поискал справедливост. Турчинът-авар решил да убие българина Орган, но той успял да избяга на изток към Херсон, дн. Севастопол, на Крим, които тогава били български земи.

Орган много мислил и решил да промени политиката на българите и те да станат съюзници на византийския император Ираклий. Така той се надявал,че аварите ще бъдат обезсилени и българите ще си върнат Панония.

През 619 г. Орган, заедно с Кубрат и цялото царско семейство на хуно-българите, посетил Константинопол и се срещнал с император Ираклий. Орган сключил съюз с Византия, цялото хунско семейство приели християнството и Кубрат бил оставен в столицата Константинопол, за да се учи в обкръжението на императора.През 624 г. Ираклий, по време на войната си с Персия, посетил на север от Кавказ Орган и върнал Кубрат вкъщи. През 627 г. Ираклий победил Персия, а тюрките воювали основно на изток при Китай с уйгурите. Орган решил, че трябва да възстанови древна Велика България, която през 567 г. била заробена от тюрките.Така и направил, а от 629 г. издигнал на трона на Велика България племенника си Кубрат. Териториите на тази голяма българска държава били от Кавказ до Днепър на запад.Кубрат управлявал мъдро и в края на живота си събрал синовете си и им завещал „да не изоставят съвместното живеене, за да могат да запазят чрез съединението помежду си това, което е под тяхна власт(Бревиария на Никифор от ІХ в., ГИБИ, т. ІІІ, с. 295).Този завет на Кубрат се съхранил като легенда и моравците го научили от българите. В края на живота си моравския княз Светопулк направил същото, което бил сторил някога Кубрат.„Той имал трима сина. Преди смъртта си той разделил своята страна на три части и дал на всеки от синовете си дела му. Най-големият по рождение направил велик княз, а другите двама оставил под негова власт. Посъветвал ги обаче да не се делят един от друг със следния пример: като донесъл три пръчки, свързал ги и ги дал на първородния да ги пречупи; а след като той не успял да направи това, дал ги в ръцете на втория, а после на третия. След това ги разделил на три една по една и им наредил, като ги вземат, да ги пречупят, и те направили това, без каквото и да е усилие. След като направил това и по този начин им дал урок, съветвайки ги, така им казал: „Ако останете единни в съгласие и любов, никога вашите врагове не ще ви победят…(Constantini Porphyrogeniti. De Administrando Imperio, с, 41).


                      Минало много време и заветът на Кубрат станал любим девиз на много европейци, а след 1878 г. той се завърнал в България чрез герба на Белгия  L'Union fait la force ("Съединението прави силата").Няма коментари:

Публикуване на коментар