събота, 17 август 2013 г.

Ганчо Ценов како историчар, by Vera Grgoska

Автор: Кирил Милчев

Отвориме првата страница на книгата од 1917 година на Ганчо Ценов и онемяваме од неписменоста му  како историчар  Еве што пишува


        Еве што пишува ДР Ценов: 
       " Ние сакаме да се обрне внимание на тоа дека старите писатели, дали ни информации за Скитите  и талкаат, "под скитници" се разбирале старите жители на Балканскиот Полуостров.

    Така Јордан (историчар од 6 век) пишува дека Скитите или талкаат граничи со земјиштето на Албанците.    Страбон (1 век пред и по Хр.) пишува дека, планина Кавказ, каде што се живееле Скитите, застапува земјата на Албанците (ХI. IV.1).    

    Кога од Бриндизи се патува низ Епидамн (Драч, Дурацо, Дирахиум), се стигнува до планината Кавказ или  Керауния.       

      Ерменскиот географ Ананија Ширакаци пишува дека реката Варданес или Вардар извира од планината Кавказ. Старите автори затоа под географската концепт Кавказ разбираат не планината, која ние ја нарекуваме така, а еден дел од Динарските планинскиот масив, кој се наоѓа во западниот дел на Балканскиот полуостров. 


       Дарялският проход на планината Кавказ

      Во однос на поимот талкаат и скитници, веродостоен сведок римскиот поет Овидий, прогонет во скитници и живеел таму 5 години...Скитски племиња живеат оваа земја и меѓу кои тој живеел, се нарекувале Беси, гамаши и одриси. 

     Од горецитираните извори на Херодот се разбира дека главната тројански реката  Ликос тече во близина на реката Вардар, затоа Троја се наоѓала во Тракија или Македонија, а не во Азија, како погрешно се тврди. Овие факти ни даваат основата за правилното разбирање на старата историја, на балканските народи, како ќе видиме понатаму. "


 PS Кирил Милчев:


        И  така, какви елементарни работи не знае Ганчо Ценов

        1. дека има Албанци вистинскиот Кавказ, каде што е меѓу Црното и Каспиското Море.      

    2. дека Овидий бил во Мала талкаат како била нарекувана дн. Добруџа.      

     3. дека реката Варданес е старото име на реката Кубан и токму тоа е рече Анан Ширакаци во VII век во екстензии варијанта на "Анонимни ерменска географија".       

      4. дека Страбон и Јордан многу добро знаат каде е талкаат и кои се античките Албанци, кои живееле на територијата на дн. Азербејџан. 

        5. дека Шлиман не бил будала каде откри Троја.

           Пишува овие работи во Германија, Ајнштајн рекол дека изгледа и универзумот е екстремен, но не и глупоста. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар