четвъртък, 13 юни 2013 г.

Анонимният латински хронограф от 354 г. за хуните.

         Историкът Евнапий (ок.347-ок.414), който се е възхищавал на император Юлиан, известен и като Юлиан Отстъпник (361-363), съобщава в хрониката си, че той бил много прозорлив и дори предвидил бедствията, които ще дойдат от Скитската земя (?).     
Юлиан със силата на разума или по внушението на боговете вече бил предвидил скритото все още тогава придвиждане на скитите и затова в едно писмо написал : ”Скитите сега са спокойни, но изглежда не винаги ще са спокойни.” Толкоз далеко се простираше проницателността му. Той вече беше предвидил, че скитите само по време на неговото царстване ще останат на местата си” (фр.24).

          Този пасаж на Евнапий е показателен, понеже точно той е автора, който по-късно през ІV в., бидейки свидетел на хунската инвазия, описва как скитите (така нарича винаги „готите”) са изтласкани на запад от хуните.

             Ако Евнапий свидетелства, че процесът на формиране на военните сили на хуните, са били по някакъв начин известни още на Юлиан Отстъпник през 361-363 г., който си е давал сметка, че на север от Кавказ се формира някаква нова военна сила, тогава трябва да приемем, че много по-рано от 375 г. (условно общоприета от учените) имаме данни за началото на хунската хегемония на запад от Дон...
            Мнозина древни автори, пише Евнапий в края на ІV в., са съобщили старите имена на хуните, т.е. той директно пише, че хуните не са нов народ и отдавна са познати на древните писатели...

       През VІ в. Прокопий Кесарийски хвърля светлина на загадката за хунския произход, като директно пише, че в миналото те са били кимерийци...


            От "Анонимния латински хронограф" научаваме, че името хуни и Vieni, е взаимозаменимо...

               Ако латинското /Виени/ е гръцкото /Биени/, тогава единствената държава, която се е самонаричала Биаини, е тази, която от акадските клинописи и от Библията, я знаем като Урарту...        Накъде ни води темата за произхода на хуните, ако се задълбочим в изворите и се откажем от лаизма???
          "Има един извор от 354 г. - Анонимен латински хронограф. Та в една от версиите на този хронограф в "Part 15:: The book of the generations. MGH, pp.89-140." има следните два текста, които представям непълно : първия - "82. Erant ergo de Iafet ad confusionem turris tribus XV et hae gentes Iafet a Media usque vesperum Oceani diffusae sunt adtendentes usque ad borram. 83.(1) Medi.(2) Albani...(16) Colchi.(17) Melancenie.(18) Sarmatae.(19)Saurobatae.(20) Meothes.(21)Scytes.(22) Tauri.(23) Thraces.(24) Bastarni.(25) Illuri.(26) Macedones.(27) Hellenes.(28) Greci.(29) Lybyes.(30) Histri.(31) Vieni (32) Dauni..." и втория от третата колона: "57. Haec sunt autem gentes Iafeth tertio filio Noe a Midia usque ad speriam a parte Oceani adtendens ad aquilonem sic: 58.(1) Midii.(2) Albani…(18) Sarmati.(19)Saurobati.(20) Meoti.(21) Scythi. (22) Taurinii.(23) Thraci.(24) Bastarni.(25) Illyrici.(26) Macedoni.(28) Graeci.(29) Ligyrii.(30) Istrii.(31) Hunni.(32) Dauni. ..." От тези текстове се разбира, че съставителят им е познавал народите на траките, илирите, македонците, гърците и ХУНИТЕ или както е представил последните с друго име Виени (тъй като са под един и същи номер в тези два текста, а на останалите народи номерацията е запазена), което е в противовес на много писания, че те станали известни след 370 г.н.е., защото до тогава “били в азиатските степи” далече на изток до Китай!? И в първия и във втория текст те са изписани след (30)Histri/(30)Istrii, което най-малко означава, че са били техни съседи. От това следа, че авторът е бил на ясно за европейския произход на хуните и от кое коляно на Ной (това на Яфет, каквото е било разбирането тогава за произхода на народите), са произлезли"(В. Тракийски).

Благодаря за сведението. За сетен път ме насочвате към изключително важна тема. Ако първообраза на Анонимния латински хронограф е гръкоезичен, тогава тези Vieni не са нищо друго освен Bieni......

Защо хуните във вторият пасаж са отъждествени с Бийан? Отговорът е ясен: кимерийците и бояните са били съседи на юг от Кавказ. Ето от тази карта се вижда как държавата на кимерийците Гамирая е на север от Урарту.


Няма коментари:

Публикуване на коментар