четвъртък, 24 септември 2015 г.

Дедите ни, траките…Що е траки? 

Според Херодот от V в. пр.н.е., това са многобройни племена, които не са били сродни с колонизаторите на Черноморието, гърците.

През ХІІ в. асирийските клинописи фиксират муши, т.е. мизийци при р. Ефрат. По-късно в централна Анатолия  (Мала Азия) се заражда държавата Фригия, а в западна Анатолия дори в късно-римско време има тракийски провинции Витиния и Мизия.

Учените предполагат, че към ХІV в. пр.н.е. от северните Балкани са дошли мизите, които по-късно елинските автори също наричат „траки“. Мизите мигрират на юг и заселват огромни територии от Босфора до р. Ефрат. Те стават причина Хетската държава да рухне, египтяните ги наричат „морските хора“, понеже идват по посока от Черно море.

Траките са една цивилизация, те са индоевропейци. Българските учени д-р Петър Берон и Г.С.Раковски предполагат, че траките идват от Хиндустан. Днес вече съществуват няколко теории за „европейска прародина“ и е напълно възможно тракийската цивилизация, включваща различни племена с близки езици, да се е породила на Балканите. За това свидетелства и Варненския халколитен некропол.

Дали вследствие на потоп или по-друга причина, но към ХІІ в. пр.н.е. много племена се разделят. Едно от тях е синтите, част от които са траки на Балканите, а друга част мигрира при Азовско море и от името му „Меотида“, са известни като синдо-меоти.

Вероятно, синдо-меоти и кимерийци имат общ корен, предположи още през ХХ в. руския учен Артамонов.

Кимерите (Гамир) са строго фиксирано племе още през VІІІ в. пр.н.е. от асирийските клинописи, докато траки е общо име за множество племена. 

Кимеро-българската същност се случва на юг и север от Кавказ, там е българската прародина. 

Завареното балканско население местни траки, от различни племенни общности, стават българи след 680 г. и нямат дотогава българско самосъзнание....

Да обобщим: Траки е названието на много племена на Балканите, в Мала Азия, по северното Черноморие. Траки не е един народ, така както няма индоевропейски народ, независимо, че има езиковедско понятие индоевропейски езици...Нещо подобно са и тракийските езици, имайки предвид, че дори арменския е мизийски език...

Аз никога не съм бил против това българите да имат тракийски произход. Аз съм против тракедонизма, който проповядва, че българи са ония траки, които винаги са си стояли на Балканите. 

Автохтонната теория има за цел да отрече изобщо късно-античната българска история, представена чрез хуно-българската същност. Нещо повече, произхода на българи и хуни от кимерийците, дава нов поглед на старите български възрожденски писания, че българите са кимерийци, понеже потвърждава, че наистина кимерийците се случват като българи на юг и север от Кавказ. 

Дали кимерийците са по произход траки? Възможно е? В този случай нашето тракийско битие е отпреди ХІІ в. пр.н.е., когато синтите са се разделили на траки-синти и синдо-меоти...3 коментара:

 1. Траките са най-древният народ на Земята и праотци на всички индоевропейци, а ние сме най-преките им наследници. Живеят все още в земите, които са обитавали от 10 000 години и съвсем не са изчезнали - 33% от българите носим тракийския ген, включително българите мюсюлмани и повечето от турците в Южна България. Според последните генетични проучвания ние сме може би повече траки отколкото славяни или прабългари и като такива неминуемо носим техния ген, тяхната култура, език и начин на мислене.
  Кимерийците са персите или днешните иранци, но българите не са иранци, а отделен народ, отделил се от траките, тръгнал на изток, установил се в земите на днешен Северен Афганистан, основал държавата си БАЛКА̀РА, съществувала там няколко хилядолетия. Впоследствие са принудени да напуснат земите си и постепенно след многовековна вълнуваща история се завръщат на Балканите от север, налагат владичеството си над Северна, а по-късно и Южна България. По този начин макар и по-малобройни, но добре организирани, със силна армия, хилядолетни традиции в държавното управление и изграден управленски елит българите налагат властта си над живеещите по тези земи от най-древни времена автохтонни племена от славяни и траки, като заедно с това налагат и народностното си и държавно име - БЪЛГАРИ и БЪЛГАРИЯ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това не е вярно. Вярно е, че носим тракийски гени, но причината за това е, че остатъчните траки към 680 г. стават български поданици и съответно ние носим такива гени. Траките няма как да са отци на индоевропейците, особено ако не сме изкукуригали на вярваме на тъпите и детски теории на Спароток. Естествено тракедонизма и македонизма се борят за да унищожат българската идентичност. Българите през 680 г. са били много повече от траки и от славяни, видно от нашия домашен извор...През ХІV в. български преводач се заема с невероятната по онова време задача да преведе стихотворната хроника на Константин Манаси от ХІІ в., като спази размера и даде адекватни български думи на гръцките. Това, според специалистите, бележи "етап в развитието на книжовния език" (с. 31, Иван Буюклиев). Освен това, българския преводач е бил и историк, той въвежда допълнителни 19 сведения в хрониката, които липсват при Манасий, и които засягат българската история. Всичките 19 добавки, направени от българския преводач в Манасиевата хроника, за да се отличават от преводния текст, са изписани от него с ...червено мастило: „ При Константин Брадати стана шестият вселенски събор. При този цар Константин българите преминаха през Дунава и отнеха на гърците тази земя, в която живеят и досега, след като ги разбиха. Тази земя преди това се наричаше Мизия. Тъй като бяха многочислени, те изпълниха и тая и оная страна на Дунава, чак до Драч и по-далече, защото власи, и сърби, и прочия, всички са едно ” (Хрониката на Константин Манаси., С. 1992, с. 143,144).

   Изтриване
  2. Много правилен отговор на bghistory! Същият е валиден и за теорията, че българите са готи, тюрки и славяни и пр. Поздравления! По въпроса за произхода на българите, мнението ми е, че самите ни предци са го подсказали в"Именника", чрез името на първия ни владетел - Авиохол. Името се приема от всички, като епоним на исторически период, т.ест. Ави-тохол, или Еленът (сърната) на тохолите (тохарите). За повече вж.: „Авитохол и Мадарският конник - изсечената върху скала истина за произхода на българите”. - В: Хърст, Д. 5 хипотези за историята на земите северно и южно от р. Дунав. – Рс. 2004.

   Изтриване